Awana


GVCM se dedye a sipote timoun nan Ayiti riral ak gras a ou gen afekte de milye de timoun ki gen espwa a ak limye nan Kris la! Pa envesti nan pwochen jenerasyon Ayisyen yo, nou ka pote amelyorasyon enkreman nan tout moun. Si nou envesti nan lavi timoun yo atrave fason edikasyon, relasyon ak espirityel, nou ap ogmante yon jenerasyon ki ap enpak sou kominote yo pou Kris la. Nou gen anpil pwogram ki gen timoun kom konsantre yo.

Nou te asosye avek Awana Ayiti pou devlope pwogram disip timoun nan legliz riral nou ak rezo lekol nou an. Se estrateji a ki baze sou model la yo devlope lidechip lokal la nan GVCM yo konprann epi anbrase konsantre a nan yon disip alontem ak komet nan fomasyon an espirityel nan jenerasyon kap vini an nan ministe yo.

Direkte Awana Ayiti a te lanse "Antrene Konferans antrene a" nan mwa janvye 2021. 24 lide ki soti nan 12 nan legliz GVCM yo te ale nan fomasyon an ki te fet nan lakou lekol mirebalais nou an. Legliz espesifik sa yo ak lide kle yo te chwazi nan pilot Awana Kids ministe, osi byen ke yo dwe antrene yo nan lavni ak antrene yo sevi ak ekipe lot legliz yo 58 nan pwochen Konferans Planter Awana. Objektif la se ekipe lide nan GVCM efektivman aplike ak egzekite pwogram awana Awana ak resous. Deja, de santen timoun nan riral Ayiti te patisipe nan pwogram nan.

Kourikoulom entenasyonal la 4-ane mache lide a ak timoun nan kwonolojik ak sistematik atrave Bib la soti nan Kreyasyon an nan lavi a nan Kris la ak Nouvo Testaman an sou yon nivo timoun aplikab nan devlopman ak konpreyansyon. Pwosesis sa a nan devlopman nan disip timoun ak fomasyon espirityel pa ka rive sou yon semen long VBS. Se yon pwosesis. Sa a se pasyon an ak misyon nan Awana ak GVCM. Disip timoun se yon vwayaj - pa yon evenman. Le nou entansyonel pou disip timoun yo pandan ane ki pi fomatif sa yo, enpak potansyel la remakab. Se poutet sa, ekipe ak devlope lide yo se enperatif nan misyon an nan disip alontem nan jenerasyon kap vini an.

"Antrene yon timoun nan fason li ta dwe ale; menm le li fin vye granmoun, li pap kite li." Pwoveb 22:6