Kontakte nou

Mwensi ou gen kesyon oswakomante, nou ta renmen tande nan men ou!

Fason ki pi rapid yo kontakte nou se pa imel nan info@gvcm.org

Nimewo telefòn biwo nou an (978) 763-6025.

Rive jwenn nou pa lapos nan:

GVCM
P.O Box 880817
Port Saint Lucie, Florid 34988

Si ou pral voye yon don ki pa monete, tanpri asire ou ke ou kowodone avek nou anvan ou voye li.