Kontakte nou


Mwensi ou gen kesyon oswakomante, nou ta renmen tande nan men ou!

Fason ki pi rapid yo kontakte nou se pa imel nan info@gvcm.org

 

Pou kesyon espesifik, kontakte moun sa yo.

Misyon vwayaj, Rutmayn "Rit" Pwofet: ruth@gvcm.org

Parennaj timoun, Rutmailyn "Ruth" Pwofèt: ruth@gvcm.org

Donation Processing, Marc Pwofet: marc@gvcm.org

Ministè ak Patenarya Legliz la, Karen Andrews: karen@gvcm.org

    Evènman Legliz la Pwograme ak Devlopman, Abigail Mayo: abigail@gvcm.org

Rele nou nan: (913) 422-5907

Tanpri note ke edtan biwo nou yo fleksib, men si ou kite yon mesaj, nou pral jwenn tounen nan ou.

 

Rive jwenn nou pa lapos nan:

GVCM
P.O Box 880817
Port Saint Lucie, Florid 34988

Si ou pral voye yon don ki pa monete, tanpri asire ou ke ou kowodone avek nou anvan ou voye li.