Timoun

Nou gen yon obligasyon espesyal pou pran swen moun ki pa ka pran swen tet yo. Sa enkli timoun yo brime avek potansyel ki bezwen opotinite, tankou edikasyon. Sa enkli timoun ki abandone, ofelen, oswa andikape. Timoun sa yo kreye tou nan imaj Bondye a epi merite atansyon nou.

Pa envesti nan pwochen jenerasyon Ayisyen yo, nou ka pote amelyorasyon enkreman nan tout moun. Le nou vide nan lavi timoun yo atrave fason edikasyon, relasyon ak espirityel, nou ap ogmante yon jenerasyon ki pral afekte kominote yo pou Kris la.

Nou gen anpil pwogram ki gen timoun kom konsantre yo. Sa gen ladann lekol nou yo, ofelen,ak anpil pwogram edikasyon te pote soti nan legliz lokal nou yo.

Gen anpil fason ou ka ede nou bay jenerasyon kap vini ayisyen yon vale ki vo kap pou pi devan. 

Tcheke gade nan je timoun sa a nan ministe nou an

"Antrene yon timoun nan fason li ta dwe ale; menm le li fin vye granmoun, li pap kite li." Pwoveb 22:6