MISYON NOU

Nou nan yon misyon pou nou pote lespwa ak limye Kris la nan kote ki pi fenwa Ayiti yo.

Nou gaye Levanjil Jezikri a atravè fòmasyon ak sipòte legliz atravè pwovens Ayiti (Travay 20:28), ap viv gwo kòmandman an nan bay kominote yo avèk bezwen debaz yo nan lavi (Matye 22:36-40) epi antrene pwochen jenerasyon Kris la jan nou edike ak ogmante timoun nan lekòl nou yo ak òfelina (Pwovèb 22:6).

Kisa ki fe nou diferan?

  • Legliz lokal la se baz pou ministè nou. Legliz lokal la se fondasyon ke tout pwogram nou yo bati alantou paske nou kwè ke Legliz la, pa Ameriken an ki pa Peye-pwofi, se enstitisyon bondye a òdone pou transfòme mond lan. 
  • Nou se yon akablan k ap dirije òganizasyon ayisyen ak dirije . 97% nan anplwaye nou yo se Ayisyen. 
  • Nou kwè nan jwenn achte-nan men moun nou sèvi yo. Anpil moun peye yon ti kras pou sèvis nou yo. Nou bay yon men soti lè nou gen, men nou ta pito bay yon men.
  • Nou konsantre sou seksyon riral Ayiti, lwen kapital la ak vil kotyè yo, k ap travay ak popilasyon ki pi vilnerab yo. 
  • Nou fè anpil ak yon ti kras pataje sa nou genyen ak otan ke nou kapab.

Kisa 'Global Vizyon Citadelle Ministe' vle di?

Non 'Global Vizyon Citadelle Ministè Ayisyen" dekore miray, siy, ak byen atravè peyi ayisyen an. la vle di pote deklarasyon objektif nou bay nenpòt moun ki pase pa. 
Vizyon mondyal: Mo 'mondyal' tradui nan 'total' oswa 'tout.' Nou gen yon vizyon pou nou gen enpak nonsèlman yon aspè nan lavi moun, men tout moun nan.
Citadelle: Citadelle se yon fò icon nan mòn nò Ayiti. Li senbòl kòm yon senbòl espwa ak libète pou pèp ayisyen an. Nou fè referans ak senbòl sa a jan nou lonje dwèt sou kwa Kris la - Yon sèl la ki ka pote vrè libète pèp ayisyen an.
Ministè: Depi 2001, nou te egziste pou nou sèvi pèp Ayisyen an. 

 

SIPÒTE LEGLIZ LA,
KOMINOTE AYISYEN, RElasyon ant eta sa epi AYITI

Gade dènye nouvèl ki pi resan nou isit la